vrijdag 17 december 2010

Sabina Lang & Daniel Baumann

 Lang Baumann - Beautiful Steps #2 (2009)

 Lang Baumann - Beautiful Steps #3 (Trautenfels)

Lang Baumann - Beautiful Steps #4 (2009)

Sabina Lang (°1972 in Berne), Daniel Baumann (°1967 in San Francisco)
live in Burgdorf CH, collaboration since 1990

http://langbaumann.com/

Geen opmerkingen: