dinsdag 15 januari 2008

Gecamoufleerde bunkers

Kaart (origineel uit het Duitse Denkschrift -1941) - Tête de Pont de Gand


gecamoufleerde bunker in winterlandschap (foto: jacques De Vos)

Luc Van de Sijpe heeft het bruggenhoofd Gent (Tête de Pont de Gand) in kaart gebracht: deze bunkergordel telde destijds 228 bunkers, waarvan er momenteel nog 186 bewaard van zijn gebleven. In de jaren '30 trok België diverse verdedigingslinies op die ons land moesten beschermen tegen een mogelijke inval van Duitsland. De bouw van het bruggenhoofd Gent startte in oktober 1934. Alles was afgewerkt eind 1935 en ligt verspreid over het grondgebied van twintig verschillende gemeenten gelegen tussen Astene (Deinze) en Kwatrecht (Wetteren).

"Heel veel mensen weten ook vaak niet dat het om bunkers gaat. Toen ze in 1934 werden gebouwd, werden velen gecamoufleerd als huisjes. Het beton werd speciaal gecementeerd of er werd een bakstenen gevel rondom opgetrokken, er werden valse ramen op de muren geschilderd en hier en daar werd zelfs in muurkapelletjes voorzien om ze zo echt mogelijk te laten lijken op een gewoon woonhuis of zelfs op stallen." (Luc Van de Sijpe)
Meer info hierover is te lezen op http://www.bunkergordel.be/
En een interview met Luc Van de Sijpe in het Nieuwsblad.

Geen opmerkingen: