donderdag 7 april 2011

Bert Heytens

Bert Heytens - Surveyor's Map 3 - The Thing

De Surveyor’s Maps zijn installaties die een ruimtelijke interpretatie geven aan een denkproces. Vanuit het spanningsveld tussen de subjectieve observatie (cf. the Surveyor) enerzijds en het objectieve in kaart brengen (cf.Maps) anderzijds worden het fundamenteel incomplete archieven.
The Thing inventariseert ‘het weten van dingen’ met zinsneden en quotes. Dit resulteert in een labyrint, direct in zijn exactheid & kwetsbaar in zijn veelheid. Hoewel de installatie opgebouwd is uit ‘zekerheden’ en exacte parameters is het een landschap van verwarring als een articulatie van mentale ruimte.
Txt: Bert Heytens

Geen opmerkingen: