vrijdag 26 maart 2010

Mathieu Bernard-Reymond

Mathieu Bernard-Reymond - N°96, disparitions series, 2009

Mathieu Bernard-Reymond - Sans titre n°34, traverser series, 2004

Mathieu Bernard-Reymond - Technical analysis - Japanese Candles, monuments

Mathieu Bernard-Reymond (°1976 France, lives in Lausanne - Switzerland)
http://www.monsieurmathieu.com/

Geen opmerkingen: