woensdag 24 december 2008

Save Manhattan

Mounir Fatmi - Save Manhattan 1 (2005-07)

Mounir Fatmi - Save Manhattan 2 (2005-07)

Mounir Fatmi - Save Manhattan 3 (2005-07)

Meer info over het project "Save Manhattan" van Mounir Fatmi (°1970 Marokko) op www.doobybrain.com

Geen opmerkingen: